Ratataprofilen Jenna Vierinen skriver om att få barn och livet som förälder